Kombu Sushi

Kombu Sushi Via Maria Vittoria 20/c Torino